VVS Odsherred, Vestsjælland

Solenergi

Herunder kan du læse om Solenergi - Solvarme er fremtiden!

Sonnenkraft

Miljø

Argumenterne for at anskaffe en SONNENKRAFT® solenergiløsning er talrige! Mest iøjenfaldende er de miljømæssige fordele; Solenergien er effektiv og bidrager positivt ved ikke at forurene omgivelserne.

Økonomi

Men det økonomiske aspekt kan spille en lige så vigtig rolle. Ideen om at kunne producere gratis varme, varmt vand og elektricitet til eget forbrug er tiltalende for de fleste. Og princippet om også at få glæde af den overskydende energi dit anlæg genererer, gør ikke overvejelserne sværere - tværtimod.

Uafhængighed

Med en effektiv solenergiløsning kan du gøre dig uafhængig af din nuværende energileverandør. Ikke blot i økonomisk forstand, men også forstået helt konkret.

En solvarmeløsning indeholder en række solfangere på hustaget. Solfangerne absorberer strålerne fra solen og omdanner strålerne til varme, varmt vand eller begge dele i én løsning.

Måden det fungerer på er ganske enkel, så faktisk er hele hemmeligheden, hvordan man gør løsningerne effektive. Et termisk solvarmeanlæg består ganske enkelt af én eller flere solfangere f.eks. på taget af bygningen. Det er i solfangerne, at en væske opvarmes i et system af rør og transporteres videre til en beholder for opbevaring af brugsvand eller til brug for rumopvarmning. Enkelt, effektivt og gratis.


Læs mere om Sonnenkraft

Gastech Energi

Naturens egen varmekilde

Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning

Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens klima, er det nødvendigt at udfase de traditionelle, fossile brændstoftyper og erstatte dem med nye, miljøvenlige energikilder. Denne opgave involverer i høj grad vores private boliger, som i Europa tegner sig for mere end 40% af det samlede energiforbrug.

Solen er naturens egen varmekilde. I Danmark leverer solens stråler årligt, hvad der svarer til ca. 100 liter fyringsolie pr. 1 m2 jordareal. Vi har i gennemsnit ca. 1.800 solskinstimer om året herhjemme. Det kan omregnes til ca. 1.200 kilowatt-timer energi pr. m2.

Enormt energipotentiale

På verdensplan leverer solen hvert år ca. 5.000 gange så megen energi, som hele verdens befolkning forbruger på 1 år.

Solens energipotentiale er med andre ord enormt, og ved at udnytte den gratis energi fra solen,kan der spares meget store pengebeløb samtidig med, at vi mindsker CO2-udledningen og dermed skåner miljøet.

En god og rentabel investering

Den teknologiske udvikling er nået langt, siden man i 1970’erne på grund af oliekrisen begyndte at interessere sig for solenergi. I dag er solvarme en anerkendt energiform, som både teknisk og økonomisk kan konkurrere med traditionelle energiformer.

Et moderne solvarmeanlæg kan dække op til 70% af en husstands behov for varmt brugsvand. Desuden kan solvarmeanlægget give et værdifuldt tilskud til rumopvarmningen, når der er slukket for den primære varmekilde i sommermånederne.

Bedre energiklassificering af boligen

Solvarme kan med andre ord bidrage positivt til boligens samlede energi­forbrug. Solvarme giver også mulighed for bedre energiklassificering af boligen – noget der kan have stor betydning ved salg.

Endelig vil et solvarmeanlæg også kunne bidrage væsentligt til, at et nybygget hus opfylder kravene til energioptimering, som er en del af bygningsreglementet.


Læs mere om Gastech Energi

Vaillant

auroSTEP plus VIH/VEH 150/250/350/3

Solvarmeanlæg

  • Kompakt solvarmesystem til produktion af varmt brugsvand med drainback teknologi
  • Unit med pre-installerede dele: Solarpumpe, rør og styring
  • Hurtig og enkel montage med solvarmevæske påfyldt fra fabrikken
  • Drainback-system sørger for, at fangerne ikke fryser om vinteren eller overophedes om sommeren
  • Stort udvalg med beholderstørrelser fra 150 - 350 liter, 1 - 3 solfangere med kapacitet fra 2 - 6 personer

Den komplette solvarmeløsning til én eller to husholdninger med produktion af op til 60% af det varme brugsvand i samarbejde med solen. auroSTEP findes i 3 størrelser med beholder på hhv. 150, 250 og 350 liter og leveres med hhv. 1, 2 eller 3 solfangere, hvor solarvæsken på forhånd er påfyldt. Derudover kan hver størrelse fås i 2 varianter løftehøjde: Førhen var det kun muligt med løftehøjde på 8,5 m maks. men version "p" indeholder en ekstra lavenergipumpe, så der opnås en maks. løftehøjde på 12 m. Disse 2 versioner kan suppleres med Vaillant fyringssystemer f.eks. gas- eller pillefyr til centralvarmen - den 3. version (e) indeholder en elstav til ekstraopvarmning, så man ikke behøver at kombinere med et eksternt fyr. Solfanger(ne) kan enten monteres horisontalt eller vertikalt - og både ovenpå taget eller nedfældet i taget, så de(n) indgår som en naturlig del af taget.

Andre centrale funktioner

  • Integreret varmtvandsbeholder af rustfrit stål
  • Maksimal overførsel af solvarme med vores differentialstyring
  • Innovativt drainback system forhindrer overophedning, stagnation og luftlommer i solfangerne
  • Innovative og standardiserede installationssystemer sørger for hurtig, enkel og pålidelig installation på enhver tagtype
  • Tilslutning af el-stav som back-up opvarmning af varmt vand

Læs mere om Vaillant